New schoolyear! || Nieuw schooljaar!

While I am still recovering of a wristinjury, I am really looking forward to the new projects, ensembles, competitions and performances this new schoolyear is going to bring me. I hope to make many progression and achieve amazing results!

Michael


Terwijl ik nog steeds aan het herstellen ben van een polsblessure, kijk ik erg uit naar de nieuwe projecten, ensembles, concoursen en optredens dat het nieuwe schooljaar me gaat brengen. Ik hoop veel progressie te boeken en mooie resultaten te bereiken!

Michael