Month: June 2018

End of the schoolyear || Einde schooljaar

The year has come to an end! I have finished my final exam of bachelor 2 with a 8, just as most other subjects. Looking forward to year 3, but first: holidays!


Het jaar is op zijn einde gekomen! Ik heb mijn overgangstentamen klassiek gitaar van bachelor 2 naar 3 afgerond met een 8, evenals het grootste deel van mijn andere vakken. Ik kijk erg uit naar het derde jaar, maar nu eerst vakantie!

SOLO @ Concertzaal Tilburg


I had the unexpected honour to play solo in Concertzaal Tilburg, at the closing concert of the festival “New Horizons”. Behind me was a video intertwined with my music. An amazing experience!


Ik had het onverwachte genoegen om solo te mogen spelen in Concertzaal Tilburg, op het sluitingsconcert van het festival “New Horizons”. Achter mij speelde een video af die was verwoven met mijn voordracht. Een prachtige ervaring!