Author: mvdposter

New schoolyear! || Nieuw schooljaar!

While I am still recovering of a wristinjury, I am really looking forward to the new projects, ensembles, competitions and performances this new schoolyear is going to bring me. I hope to make many progression and achieve amazing results!

Michael


Terwijl ik nog steeds aan het herstellen ben van een polsblessure, kijk ik erg uit naar de nieuwe projecten, ensembles, concoursen en optredens dat het nieuwe schooljaar me gaat brengen. Ik hoop veel progressie te boeken en mooie resultaten te bereiken!

Michael

Got my propedeuse! || Mijn propedeuse is binnen!

Today I did my last two exams, both for chambermusic:
I played “Four moods” of Stephen Rak, written for guitartrio, with my dear collegues Arne de Wit & Glenn de Roo, and I played several pieces(M. de Falla, J. Rodrigo) with Hanna de Bruin (mezzosoprano). Both ended with an 8, as well as my guitar exam! Now I officialy got my Propedeuse. During holidays I will prepare new repertoire.


Vandaag heb ik mijn laatste twee examens gehad, beiden voor kamermuziek:
Ik heb “Four Moods” voor gitaartrio van Stephen Rak gespeeld met mijn mede-gitaarstudenten Arne de Wit & Glenn de Roo, en ik heb diverse stukken (M. de Falla, J. Rodrigo) met Hanna de Bruin (mezzosoprano) voorgerdagen. Beiden geëindigd met een 8, net als mijn overgangstentamen voor gitaar. Dat betekent dat ik officieel mijn Propedeuse te pakken heb!

Building a new site

Hi folks!

Currently I am working on making this site full updated and accessible(besides my exam-week on the conservatory).  More photos, videos and audio is coming soon!

Michael