A musician's life

End of the schoolyear || Einde schooljaar

The year has come to an end! I have finished my final exam of bachelor 2 with a 8, just as most other subjects. Looking forward to year 3, but first: holidays!


Het jaar is op zijn einde gekomen! Ik heb mijn overgangstentamen klassiek gitaar van bachelor 2 naar 3 afgerond met een 8, evenals het grootste deel van mijn andere vakken. Ik kijk erg uit naar het derde jaar, maar nu eerst vakantie!