A musician's life

Prinses Christina Concours 2018

 
This year I participated in Prinses Christina Concours again. This year I chose some pretty recent pieces on purpose. I played compositions of Villa-Lobos and Dyens, with result: Sunday I received an encouragement prize, awarded by A. Aboutaleb.


 Dit jaar deed ik weer mee aan het Prinses Christina Concours. Met opzet was ik dit keer voor repertoire gegaan wat ik pas recent in de vingers had. Ik speelde werken van ondermeer Villa-Lobos en Dyens, en dat niet zonder resultaat: Zondag werd mij een aanmoedigingsprijs uitgereikt door A. Aboutaleb.