IMR

Voor Nederlands, scroll naar beneden.
Dear student of FHK,

As one of the students wanting to join the Institution’s Participation Council, I would like to introduce myself to you. I am Michael van Dijk, I am 21 years old and I have been studying classical guitar, as well as electric guitar, at Fontys for the past five years. Here are some of my ideas with which I want to represent us, students, in the Council.

First of all, I think it is essential for students to have the freedom to follow their own individual interests – regardless of whether this is inside or outside their curriculum. After all, Fontys offers a huge amount of options: all art forms are represented in Fontys’s diverse Bachelor and Master programs and Fontys has a lot of external partners. All these different options should be available to all students so that we can follow our ambitions.

Secondly, viewing the recent COVID-19 outbreak and measures, I find it important for students to have as much physical classes as possible, especially if this is needed for a student’s progression. In many cases, like for music students, the practical lessons of working with your musical instrument, and with others, are the most important. Of course, we cannot all start going to Fontys again. Therefore, I would suggest that we stimulate the use of external locations as much as possible (such as the outside space, Heikese Kerk, Factorium etc.).

Last but not least, I think the school should offer students the right amount of facilities to help students with their study. Think of computers, printers (!), books, study-cells, audio/visual materials, etc. These should al be readily available.

If you also think these three points are of utmost importance, I will be thanksful for your vote! In case you have any questions or further suggestions, feel free to contact me.

Wishing you the best in your upcoming semester,

Michael van Dijk


Beste student van FHK,

Als een van de verkiesbaar gestelde studenten voor de Instituut Medezeggenschapsraad, wil ik je graag helder maken wie ik ben: Ik ben Michael van Dijk, 21 jaar oud, en al 5 jaar verbonden aan FHK als klassiek en elektrisch gitarist. Ten eerste denk ik dat het belangrijk is dat studenten de vrijheid hebben om hun eigen interesses te volgen zowel binnen, als buiten het curriculum om. We hebben een school waarin bijna iedere kunstvorm is gerepresenteerd, tezamen met vele externe partners. Deze twee factoren zouden nog meer ingezet moeten worden om jou en je persoonlijke ambities te kunnen faciliteren.

Ten tweede, aangaande de momentele coronacrisis, denk ik dat het belangrijk is om zo veel als mogelijk fysieke lessen op een veilige manier aan te bieden, waarbij er prioriteit gegeven wordt aan de lessen die voor de student zijn/haar progressie het meest belangrijk zijn (het gaat hier meestal om de ‘praktische’ lessen, zoals de lessen met het muziekinstrument voor conservatoriumstudenten). Ik zal het gebruik van externe locaties zo veel mogelijk stimuleren (publieke ruimte/buiten in het park, Heikese Kerk, Factorium, etc.)

Als laatst, maar daarom niet minder belangrijk, vind ik het belangrijk dat er voldoende faciliteiten zijn voor de student die helpen bij de studie. Denk hierbij aan computers, printers (!), audio/video materiaal, lokalen, enzovoort.

Mochten deze punten je aanspreken, zal ik dankbaar zijn voor je stem! Als je denkt dat ik iets vergeten ben, of je vragen hebt, schroom dan niet om mij een bericht te sturen.