A musician's life

SOLO @ Concertzaal Tilburg


I had the unexpected honour to play solo in Concertzaal Tilburg, at the closing concert of the festival “New Horizons”. Behind me was a video intertwined with my music. An amazing experience!


Ik had het onverwachte genoegen om solo te mogen spelen in Concertzaal Tilburg, op het sluitingsconcert van het festival “New Horizons”. Achter mij speelde een video af die was verwoven met mijn voordracht. Een prachtige ervaring!